Spread the love
NAUČNI RAD
Šumska medicina
Razvojem inovacionih tehnologija i ubrzanjem celokupnog svetskog sistema, čovek je počeo da gubi korak sa realnošču. Povećanjem stresa, zračenja i zagadjenosti javljaju se posledice u vidu promene genoma kod ljudi kao i do razvoja teško izlečivih bolesti…
Diplomski radovi studenata.

Diplomski radovi studenata na polju razvoja šumske medicine, uloge psihologije u zdravstvenom turizmu i medicinskom wellnessu…

Screenshot 2021-02-18 at 16.04.44
Gorana Isailović i Bojana Matić

Wellness u Srbiji

Screenshot 2021-02-18 at 16.04.44

Abstrakt Wellness rituals

Screenshot 2021-02-18 at 16.04.44

Anketa i dijagrami Wellnessa u Srbiji

Screenshot 2021-02-18 at 16.04.44
Darija Cvikl i Barbara Pajk

Šumski Selfness kao nova grana u Sloveniji

Screenshot 2021-02-18 at 16.04.44

R-x Nature and Mental Welbeing in the Health Tourism

Screenshot 2021-02-18 at 16.04.44

Balkan Wellbeing FINAL REPORT

Screenshot 2021-02-18 at 16.04.44

Book of abstracts FIFSCIS 2015

Screenshot 2021-02-18 at 16.04.44
Horwath HTL Beograd

Analiza stanja i mogudnosti za unapređenje zdravstvenog turizmau prekograničnom području Srbija – Bosna i Hercegovina

Screenshot 2021-02-18 at 16.04.44
Isailovic G., Ilincic M., Presetnik Lj., Sipka Lj., Jovanovic I., Smith M., Gadjanski T., Milic N. & Burdett S.

Five star Forest hamams as comparative advantage of Serbian medical, spa & wellness tourism

Screenshot 2021-02-18 at 16.04.44

Destination Management of Health Tourism based on Forest Medicine Programs

Screenshot 2021-02-18 at 16.04.44

Dr Svetlana Zdravkovic- Vrnjačka Banja Turizam

Screenshot 2021-02-18 at 16.04.44
Jelena Farkić i Steve Taylor

Rethinking Tourist Wellbeing through the Concept of Slow Adventure

Screenshot 2021-02-18 at 16.04.44

``Places of Power``: Can individual ``sacred space`` help regain orientation in a confusing world?

Screenshot 2021-02-18 at 16.04.44
Gorana Isailović, Ljubica Presetnik, Ivana Jovanović

10-4 Shumadian forest hammam as a medical SPA concept

Screenshot 2021-02-18 at 16.04.44

Balkan Forest Medicine Reserch Project

Screenshot 2021-02-18 at 16.04.44

GALLIS-FPH Conference Book of Abstracts

Screenshot 2021-02-18 at 16.04.44

Lični razvoj i tehnike relaksacije u programima šumske medicine

Screenshot 2021-02-18 at 16.04.44

Simpozijum šumske medicine Shinrin-Yoku sa međunarodnim učešćem

Screenshot 2021-02-18 at 16.04.44

GALLIS-FPH Conference Book of Abstracts

Screenshot 2021-02-18 at 16.04.44

Lični razvoj i tehnike relaksacije u programima šumske medicine

Screenshot 2021-02-18 at 16.04.44

Lov u srednjovekovnoj srpskoj državi

Screenshot 2021-02-18 at 16.04.44
Nenad Ranković

Prilog metoda i tehnika naučno-istraživačkog rada: naučni kadrovi

Screenshot 2021-02-18 at 16.04.44
Gorana Isailović, Presetnik Ljubica, Ivana Jovanović, Ljiljana Sipka, Vladan Vidović

Landscape therapy and Quality of Life (Case Study Meteora Greece)

Screenshot 2021-02-18 at 16.04.44
Professor J. Lawrence Witzleben

Research on Music and Healing in Ethnomusicology and Music Therapy

Screenshot 2021-02-18 at 16.04.44
Gordana Pesalj, Svetlana Uršić, Đana Radonja

Procena efekata sumskog SPA u urbanim parkovima metodom aktivne imaginacije

Screenshot 2021-02-18 at 16.04.44
Marina

RAD Martina skracena verzija

Screenshot 2021-02-18 at 16.04.44

Rx nature and Forest SPA programs in Serbia

Screenshot 2021-02-18 at 16.04.44

Serbia Extended Case Study

Screenshot 2021-02-18 at 16.04.44

Sumski wellness kao novi turistički proizvod

Screenshot 2021-02-18 at 16.04.44

The art and science of forest bathing

Screenshot 2021-02-18 at 16.04.44

Turistički vodiči u divljini

Screenshot 2021-02-18 at 16.04.44

Vukin et al Athene 2019

Screenshot 2021-02-18 at 16.04.44

Vukin Kelember Simpozijum sumske medicine Belgrade 2016

Screenshot 2021-02-18 at 16.04.44
Marina Vukin; Gorana Isailović

A Cureand Healing Forest on Goč Mountain – A New Approach to Health Tourism in Serbia

Screenshot 2021-02-18 at 16.04.44

Zdravstveni turizam i sumska medicina Saradnja u regionu

Screenshot 2021-02-18 at 16.04.44
dr sci Svetlane Zdravković

Individualni pristup korisniku usluga zdravstvenog turizma u banjama

Screenshot 2021-02-18 at 16.04.44
Svetlana Zdravković; Slobodan Jovičić

PSYCHOLOGICAL APPROACHES IN PSYCHOTHERAPY AND HEALTH TOURISM DURING COVID 19 PANDEMIC

Screenshot 2021-02-18 at 16.04.44
Jelena Farkic, Gorana Isailovic, Steve Taylor

Forest bathing as a mindful tourism practice