Spread the love

Priča o nama i o našoj misiji.

Medikal SPA Asocijacija Srbije od 2014. Godine razvija programe šumske medicine u okviru sekcije Forest therapy Serbia, a od 2019. Godine South Easthern Europe Forest medical alliance. Članovi su zaduženi za razvoj programskih aktivnosti, istraživanje i edukaciju u oblasti programa šumske medicine.

Ko smo mi?

Edukacija i informisanje građana, korisnika šumskih medical spa usluga, tarapeuta i pružalaca usluga, međunarodno povezivanje i razmene znanja i iskustava, organizovanje aktivnosti, promocija i kontinuirana edukacija, radi povećanja stepena informisanosti i sturčnosti vodiča i medijatora šumske medicine , kao i šumskih terapeuta i šumskih medicinskih specijalista.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje:

  • Prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti šumskog velnesa i šumske medicine
  • Organizuje, samostalno ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti šumskog velnesa, šumske medicine, zdravstvenog turizme i biodiverziteta
  • Objavljuje stručne radove i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na koncept šumskog velnesa u skladu sa zakonom
  • Organizuje prosvetne radnike i druge stručnjake za rad na edukaciji radnika u okviru programa šumskog velnesa i šumske medicine.
  • Objavljuje stručne radove i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na koncept šumskog velnesa u skladu sa zakonom, organizuje volonterske akcije za edukaciju i informisanje stručnih saradnika, radnika u programima šumske medicine, korisnike šumskih medical-spa usluga
  • Objavljuje stručne radove i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na koncept šumskog velnesa u skladu sa zakonom, sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave promocijom zdravlja i prevencijom bolesti.
386 ZADOVOLJNIH KLIJENATA
275 ZAVRŠENIH PROJEKATA
15 ČLANOVA TIMA
4 KURSA
6 NIVOA
156 NAUČNIH RADOVA

Mi pretvaramo vašu ideju u stvarnost.

Programi šumske medicine, kao što su šumske terapijske ili šumske vođene šetnje i šumski wellness uklapaju se u ponudu zdravstvenog i wellness turizma kao i ponudu preventivno zdravstvenih programa u oblasti javnog zdravlja.

Hajde da budemo kreativni!

ŠUMSKI WELLNESS

Programi sumske medicine u medikal SPA konceptu.

RELAX

Tehnike relaksacije u programima šumske medicine

TERAPIJA

šumom i prirodom (u saradnji sa udruzenjem Asklepios)

BIRAM ZDRAVLJE

terapija šumom I prirodom- (sa udruzenjem Jufeda)

Priča o nama

Srećni smo što možemo da vam presdtavimo neke od naših projekata i nadamo se da će te uživati sa nama.

Šumadijski šumski hamam (proizvodnja MSPAAS)

Prirodno samopouzdanje - novi turistički proizvod u prekograničnom regionu - planina Fruška gora

''Izgubi se u prirodi i pronaćićeš sebe''

Prvi mir, koji je najvažniji, je onaj koji dolazi u dušu čoveka kad shvati svoju vezu, svoje jedinstvo s univerzumom i svim njegovim moćima, i kad shvati da se u središtu univerzuma nalazi Veliki Duh i da je to središte svugde, da se nalazi u svakom od nas.

Crni Los, Oglala Sioux

SOUTH EASTERN EUROPE

FOREST THERAPY

Osnivači udruženja

Gorana Isailović

Osnivač
Gorana Isailović, dermatolog, predsednica Udruženja MSPAAS i Co predsednica Šumske terapije Srbije, Certified Guide za terapiju šumama – ANFT, Forest medical specialist by INFOM. Predsednik organizacije i naučnog saveta “Simpozijuma šumske medicine SHINRIN-IOKU sa međunarodnim učešćem” Srbija.

Gordana Pešalj

Predsednik
Zorana Bekrić, predsednica Forest Therapy Srbija grupe Medicinskog SPA saveza Srbije. Gordana Pesalj, ekonomista za turizam, spec. strukovni kozmetičar estetičar – oblast medicinske estetike, predavač praktične nastave – veštine medicinskih vellness trendova na specijalizaciji za medicinski vellness na Visokoj zdravstvenoj školi u Beogradu.

Zorana Bekrić

Osnivač
Sertifikovani vodič za šumsku terapiju-ANFT, sertifikovani posrednik šumske medicine – ANFT i Medicinskog udruženja SPA Srbije. Član organizacionog odbora „Simpozijuma šumske medicine SHINRIN-IOKU sa međunarodnim učešćem“ Srbije. Student psihologije na Univerzitetu u Beogradu. Član organizacionog odbora Međunarodne radionice šumske medicine i šumskog zdravstvenog turizma u Mimicama, Hrvatska (koordinator Biblioterapije sa haiku pesmama, art terapije i stvaranja mandala, pejzažne terapije). Ljubitelj prirode sa velikim praktičnim veštinama u trehabu, kanjoningu, raftingu, alpinizmu, praćenju, planinarenju, penjanju na stene, žetvi, pejzažnoj fotografiji, veštinama preživljavanja na otvorenom, modeliranju u glini.

Ljubica Presetnik

Osnivač
Kratka biografija