program obuke

FTSEE ekspertski tim organizovao je Naučni savet MSPAAS sa ciljem da se njegovi clanovi dodatno angažuju u istraživanju, razvoju, edukaciji i implementaciji znanja iz oblasti šumske medicine u koncept i programe javnog zdravlja, zdravstvenog i velnes turizma i ocuvanja zivotne sredine.

Edukacije koje FTSEE tim obezbedjuje u region su za sledece nivoe kompetencija:

Šumski medicinski specijalista (Forest medical specialist) u cilju kreiranja i sprovodjenja terapije šumom – propisivanje prirode (Forest medical therapy – nature prescription) za pacijente, 

Šumski velnes i spa terapeut (Forest wellness and spa therapist) u cilju sprovodjenja terapije šumom (Forest medical therapy) za klijente sumskog velnes programa bez obzira na lokaciju,

Medijator šumske medicine – šumski vodič (Mediator of Forest medicine – Forest guide) u cilju sprovodjenja šumskog selfnesa – blagostanje u šumi (Forest selfness – wellbeing in Forest) za turiste odabrane regije..

 Za pocetni paket edukacije za medijatore šumske medicine, šumske vodiče za odredjeno područje  , kao i prvi stepen sa šumske velnes terapeute i specijaliste šumske medicine predlažemo edukaciju u trajanju od 20 časova od čega 8 teorijskih i 12 praktičnih na terenu tokom 4 dana po 5 radnih sati. U ovoj edukaciji ucestvuju 4 sertifikovana trenera Forest therapy SEE tima za različite oblasti šumske medicine. Optimalan broj učesnika je 8, a može se kretati od 4 do 16. Nakon završene edukacije polaznici tokom 6 nedelja obavljaju zadatke praktikuma i nakon obavljenih zadataka, teorijskog i prakticnog ispita dobijaju FTSEE sertifikat za nivo obuke I.

 Za sledeći nivo edukacije Šumski velnes i SPA terapeut (II stepen) edukacija takodje traje 20h tokom 4 dana sa izbornim modulima (tradicionalne masažne tehnike, šuma na tanjiru – Forest to plate, čajna ceremonija, laughter yoga, zdravstveni qi gong, singing bowl terapija idr.) Zadaci praktikuma se izvršavaju tokom 6 nedelja posle čega se polaže teorijski i praktični ispit. Cena izvodjenja ove obuke se uskladjuje sa individualnim izborom modula.

 Za sledeci nivo edukacije III stepen Šumski medicinski specijalista koji propisuje terapiju šumom i prirodom mogu konkurisati zdravstveni radnici sa najmanje višim stepenom obrazovanja. Edukacija se sprovodi tokom 20 časova (4 dana po 5 sati) sa praktikumom od 6 nedelja. Završnim ispitom iz teorije šumske medicine i prikazom studija slučaja. Cena izvodjenja ove obuke se uskladjuje sa individualnim izborom modula.

Svi edukovani kadrovi biće osposobljeni da vode šumske terapijske šetnje u programima javnog zdravlja, programima zdravstvenog turizma, tim bilding programima, preventivnim programima za korisnike životnog i zdravstvenog osiguranja idr.