Spread the love
Kupanje u šumskom vazduhu

Terapija šumom

Još daleke 1981. godine japanska Uprava za šume je na osnovu rezultata istraživanja japanskih naučnika, utvrdila efekat na zdravlje ljudi koji nastaje udisanjem šumskog vazduha u 24 različita šumska područja. Ova komplementarno medicinska tehnika postala je standardna u preventivnim programima zdravstvenog i medikal SPA turizma Japana.

Danas postoji preko sto istraživanja širom sveta, a najviše u Japanu u vezi zdravstvenih efekata kupanja u šumskom vazduhu, u kojima se navodi da ono utiče značajno na smanjivanje krvnog pritiska, srčani ritam, nivoe kortizona i aktivnosti simpatičkog nervnog sistema.

“Forest medicine” ili “Šumska medicina” je nova grana medicine koja uključuje u svoja istraživanja uticaj boravka u šumi na ljudsko zdravlje i predstavlja interdisciplinarnu nauku koja obuhvata elemente alternativne medicine, medicine bazirane na uticajima životne okoline i preventivne medicine. Ona takođe proučava i moguća neželjena dejstva šume na zdravlje i mogučnost da se rizici od ovih dejstva smanje na minimum.

2007. godine stvoreno je Internacionalno udruženje za istraživanje efekata šume na zdravlje ljudi IUFRO, a 2011. godine INFOM Internacionalna organizacija šumske medicine, koji objedinjuju napore svetskih stručnjaka za maksimalno iskorišćavanje efekata boravka u šumi na zdravlje ljudi i kvalitetan život u holističkom smislu.

FB_IMG_1559361154452

Kolevka programa šumske medicine nesumnjivo je Japan, a programi javnog zdravlja kroz korišćenje zdravstvenih efekata boravka u šumi u velikoj meri su popularni i u Kini i Juznoj Koreji.

Među zemljama Evrope šumska medicina postala je znacajna karika u programima ocuvanja javnog zdravlja u Finskoj, Norveskoj, Severnoj Irskoj i Škotskoj.

Na Balkanu, medju prvima, programe šumske medicine u oblastima zdravstvenog turizma i javnog zdravlja prepoznao je R&D tim Medikal SPA Asocijacije Srbije, koji je predstavio na Kongresu zdravstvenog turizma u Antaliji 2012.godine “Kupanje u šumskom vazduhu” kao jedan od rituala Balkan SPA koncepta.