Spread the love

ŠUMSKI HAMAM SRBIJE

Za razliku od šuma Japana, koje su tamne i sa malo sunca, šume Balkana su najvećim delom svetle i sunčave zraci kroz krošnje drveća padaju na tlo, na sličan način kao što sunčevi zraci prolaze kroz otvore (“slonove oči”) na krovovima autentičnih hamama i osvetljavaju hararet, centralno mesto programa koji se praktikuju u hamamu.

Kroz povezivanje sa ekspertima iz zemlje i regiona, napravljen je po ugledu na program letnje škole šumske medicine sa Univerziteta Harvard, program edukacije terapeuta – vodiča za zdravstveno-turističke programe kroz šume Srbije i Balkana.

Profesor Zeki Karagule, predsednik Svetskog udruženja banja uočio je ovu analogiju i predložio termin “šumski hamami”, za kupanje u šumskom vazduhu balkanskih šuma. Razrada ideje aktiviranja programa šumske medicine u šumskim hamamima Srbije je pokrenula istraživanje na temu: “šumski hamami Srbije kao Medikal Spa koncept”.