Spread the love

 “Shinrin yoku”, kupanje u šumskom vazduhu tj. forest bathing na engleskom,  je element tradicije zdravih životnih stilova Japana. U Koreji se ova procedura naziva sanlimyok, U Finskoj je praktikuju ali nemaju tradicionalni naziv, a u Irskoj se zove Boladh na Sióga ili kupanje u dahu šumske vile.

“Shinrin yoku trip” ili putovanje radi kupanja u šumskom vazduhu se koristi u Japanu od 1981.godine i predstavlja standardnu zdravstveno-preventivnu proceduru koja se sprovodi u 48 označenih regija. Uključivanje programa kupanja u šumskom vazduhu u zdrave životne stilove prvi put je izvedeno na predlog agencije za šume Japana 1982.godine i prvi skup posvećen ovoj metodi održan je u Nagano perfekturi na severozapadu Japana.

Kupanje u šumskom vazduhu

Kupanje u šumskim vazduhom kao osnovni program šumske medicine pripada oblasti komplementarne medicine, aromaterapije i predstavlja preventivne i pomocne terapijske metode izlaganja aromatičnim molekulima drveća šume fitoncidima koji imaju višestruko pozitivan uticaj na zdravlje ljudi i kvalitet života.

Šume prekrivaju 67% površine Japana pa je ova metoda sa lakoćom dobila veliku popularnost.

Od 1981. pa do danas kupanje u šumskom vazduhu postaje svetski trend. Na SPA Finderu, vodećem sajtu za praćenje trendova u SPA i Wellness industriji ,, Forest bathing” (kupanje u šumskom vazduhu) zauzelo je  prvo mesto među trendovima za 2015. godinu. 

Termin “kupanje u šumskom vazduhu” nema nikakve veze sa vodom, to je samo poetski način da se opiše “šetnja kroz šumu,” nešto što ljudi rade već pet miliona godina (i nikad manje kao danas). Japanska vlada je izmislila naziv 1982. godine, a prevod japanskog termina “shinrin-yoku,” bukvalno znači “uživanje u šumskom vazduhu.”

Kupanje u šumskom vazduhu (forest bathing trips) uključuje boravak u šumi u cilju relaksacije i rekreacije uz udisanje isparljivih supstanci koje se zovu fitoncidi (esencijalna ulja šumskog drveća – pr. ur.) koji su antimikrobna isparljiva organska jedinjenja kao sto su α-pinen, limonen i brojna druga.

Well-being i zdravstveni efekti šuma i prirode postali su predmet istraživanja. Kao što se sa uputom zdravstveno osiguravajuće kompanije odlazi u termalne banje i rehabilitacione centre tako se na isti način mogu upućivati korisnici šumskih kupališta koja imaju šire značenje od već dobro poznatih vazdušnih banja.

Dokazi o efektima kupanja u šumskom vazduhu na zdravlje čoveka

 • U Japanu je zabeležen porast incidence raka, bolesti srca i krvnih sudova, dijabetesa i hipertenzije.
 • Prema podacima iz 2007. godine, 58% radnika odsustvovalo je tokom godine s posla zbog posledica anksioznosti i stresa.
 • Metabolički sindrom je poslednjih godina sve više u fokusu i registrovan je kod 50% sredovečnih muskaraca u Japanu, u dobu od 40-74 godine.
 • Takodje u 2007. godini u Japanu zabeleženo je 33 000 samoubistava, mahom zbog depresije.
 • Tokom 2004-2006 sproveden je veliki program Ministarstva za poljoprivredu i šumarstvo Japana koji je pokazao značajne pozitivne efekte boravka u šumi na ljudsko zdravlje primenom metoda zasnovanih na dokazima..
 • Ustanovljeno je dejstvo na mentalno zdravlje i kontrolisanje stresa.
 • Pokazano je da se redukuje dejstvo simpatikusa i pojacava dejstvo parasimpatikusa, stabilizuje autonomni nervni sistem što se može proveriti merenjem kortizola pljuvačke i adrenalina i noradrenalina u urinu.
 • Kupanje u šumskom vazduhu redukuje prefrontalnu aktivnost mozga, smanjuje krvni pritisak i daje efekat relaksacije.
 • Povećava se aktivnost ćelija ubica i ekspresija antikancerskih proteina ukljujući perforin, granzime A/B i granulizine. Ovi efekti mogu perzistirati i do 30 dana nakon boravka u šumi.
 • Kupanje u šumskom vazduhu, “Forest bathing trips” povećava aktivnost ćelija koje uklanjanju maligne ćelije u ljudskom organizmu, povećava broj ovih ćelija i nivo intraćelijskih antikancerskih proteina.
 • Fitoncidi oslobođeni od strane šumskog drveća smanjuju produkciju stresogenih supstanci što takođe povećava aktivnost ćelija koje vrše imunološki nadzor i sprečavaju nastanak i širenje malignih bolesti .
 • Kupanje u šumskom vazduhu u Japanu se zove “Shinrin Yoku”. Ovoj terapijskoj metodi posvećen je značajni deo stručno-naučnog programa na Svetskom kongresu banja maja 2014. godine u Kjotu (Japan), a na kome je učestvovao tim MSPAAS.