Spread the love

NAJČEŠĆA PITANJA

Šumska medicina predstavlja novi svetski pokret u okviru programa alternativne komplementarne medicine. Ujedno, koncipirana je na tekovinama drevnih rituala i ceremonija nastalih na Dalekom Istoku, u Japanu, a vezanih za namenski odlazak u šumski ambijent radi opuštanja i oporavka.

Otuda poreklo pojma, kupanje u šumskom vazduhu, koji predstavlja prevod japanskog izraza Shinrin yoku.

Od početka devedesetih godina prošlog veka, kada pokret sumske medicine doživljava svoju ekspanziju u visokorazvijenim zemljama Evrope i Severne Amerike, došlo je do izdvajanja pojedinih šumskih kompleksa u tim zemljama, namenjenih isključivo sprovodjenju programa šumske medicine.

Najznačajnija je priobalna bukova šuma, površine oko 180 ha, na severu Nemačke Heringsdorf, koju je nemačka vlada sertifikovala kao šumski kompleks posebne namene, u zdravstveno-rekreativne svrhe, posebno za programe tzv. Waldbaden, odnosno, kupanja u šumi.

Poseban segment procedura šumske medicine odnosi se na hendikepirane osobe. Ovi programi se izvode u šumama koje su namenski sertifikovane kao šume sa zdravstveno-rekreativnom funkcijom (Healings Forests), te ih karakteriše specifična infrastrukturna opremljenost: projektovane staze po kojima se bezbedno mogu kretati hendikepirane osobe, osobe u invalidskim kolicima, slabovide osobe i td; info-table sa instrukcijama za aktivnosti planirane za osobe sa različitim hendikepima; odmorista i klimatorijumi, platoi za vežbanje i td.

U našoj zemlji je u toku realizacija nekoliko takvih projekata: isceljujuća šuma na Goču; šumski centar u Satrincima – NP Fruška gora, u okviru internacionalnog NATES projekta; programi šumskih terapijskih šetnji u Prolom banji i Lukovskoj banji.