Radionica 1

Osnovni program šumskog velnesa je šumska terapijska šetnja. Ona je po metodi ANFT strukturisana i sastoji se od: uvoda, POP elementa, WIN elementa, ID elementa i čajne ceremonije. Efekat ove šetnje posebno je procenjivan u odnosu na mentalni velnes i pokazalo se da ima značajno korisno dejstvo na poboljšanje kvaliteta života kako depresivnih, tako i kod anksioznih osoba, povećava kreativnost i bliskost sa drugim ljudima, samim sobom i okruženjem.

Ovaj program se primenjuje uspešno širom sveta u projektima javnog zdravlja, zdravstvenog turizma, zajedno sa jogom je jedina preventivna medicinska grana u kućama zdravlja osiguravajućih drušava i kompanija. Koristi se i u TIM bildingu i u rehabilitacionim programima, problemima maloletničke delikvencije.

Koju vode:

ZORANA BEKRIĆ

sertifikovani ANFT vodič (Kalifornija) i sertifikovani forest therapyst by INFOM - Japan

PRIM. DR GORANA ISAILOVIĆ

sertifikovani ANFT vodič (Kalifornija) i sertifikovani forest medical specialist by INFOM - Japan

GOSTUJUĆI PREDAVAČI
EVALUATOR DR JELENA FARKIC PHD, AFHEA