Radionica 10

Šumska SPA trpeza je nerazdvojni elemenat šumskog velnesa i uključuje pripremanje hrane od sastojaka iz prirode (šume) što podrazumeva korišćenje organskih proizvoda i podrazumeva održivi razvoj. Prikazaćemo recapture na bazi gljiva, šumskih plodova, rogača, žira, sremuša, zove, bagrema, jestivog cveća i mikro-bilja i paprati…

Upoznaćemo se sa pojmom forest to plate, šuma na trpezi kao i elementima šumskog vital bara.

Koju vode:

PRIM. DR GORANA ISAILOVIĆ

sertifikovani ANFT vodič (Kalifornija) i sertifikovani forest medical specialist by INFOM - Japan

PRIM. DR. LJUBICA PRESETNIK

predsednica stručnog saveta MSPAAS

NEBOJŠA ANĐELKOVIĆ

KOMPOT, Centar za delikatesna istraživanja, chef šumske SPA trpeze

EVALUATOR DR JELENA FARKIC PHD, AFHEA