Radionica 6

Ova radionica namenjena je za edukaciju žena preduzetnica i ostalih učesnika iz ranjivih populacija. Cilj je da se obogati turistička ponuda šumskog velnesa proizvodima od drveta, biljaka, šumskog voća, vune i ostalih prirodnih materijala. Značaj ove radionice je i povezivanje učesnika sa tradicijom i kulturom sa područja na kojem se izvode programi šumskog velnesa.

Koju vode:

ZORANA BEKRIĆ

sertifikovani ANFT vodič (Kalifornija) i sertifikovani forest therapyst by INFOM - Japan

ANA HADŽIĆ

Dipl.antropolog i etnolog, medijator šumske medicine i Udruženje Mladi takovskog kraja

EVALUATOR DR JELENA FARKIC PHD, AFHEA