Radionica 3

Za razliku od šuma Japana koje su mračne, evropske šume, posebno balkanske udružuju pozitivne efekte sunca i šumske atmosfere na kvalitet života učesnika, njihov wellbeing i zdravlje. Balkanski šumski hamam karakterišu smeh, radosr, igra, pesma, kao elementi šumskog pozorišta, ali i dokoličarenje, kao najluksuzniji turistički program (doing nothing, idleness, muse).

Koju vode:

PRIM. DR GORANA ISAILOVIĆ

sertifikovani ANFT vodič (Kalifornija) i sertifikovani forest medical specialist by INFOM - Japan

IVANA LOZJANIN

inženjer šumarstva, medijator šumske medicine po ANFT metodi

RADOSLAV LOZJANIN

inženjer šumarstva

EVALUATOR DR JELENA FARKIC PHD, AFHEA