Ljubica Presetnik

Име и презиме предавача: Прим.Др. Љубица Пресетник

Назив здравствене институције у

којој лекар ради:

 Дом Здравља „Једро“, Београд

Садашње звање: Начелник службе гинекологије

Избор у садашње звање: 2010.

Број година радног искуства: 32 (тридесетидве)

 КБЦ Др. Драгиша Мишовић, Београд, 2001

Генесис Медикал, Београд, 2003

Бел Медиц, Београд, 2010

ДЗ Једро, Београд, 2013

 Ужа научна област: Гинекологија и акушерство, стерилитет

Докторат ДА НЕ

Ако ДА, година:

Магистеријум ДА НЕ

Ако ДА, година:

Примаријат ДА НЕ

 Ако ДА, година: 1997.

 Академске специјалистичке студије

 ДА НЕ

Ако ДА, година:

Академске струковне студије ДА НЕ

Ако ДА, година:

Ужа специјализација ДА НЕ

 Ако ДА, година: 1998, Видео лапороскопија

 Специјализација ДА НЕ

 Ако ДА, година: 1986

 Факултет ДА НЕ

 Ако ДА, година: 1977.

 Репрезентативне референце у

последњих десет година (навести

до 5 референци)

 1. Presetnik Lj, M. Bjeković, G. Isailović,

“MEDICAL CARE OF VAGINAL

MUCOUS AND IT’S INFLUENCE ON

QUALITY OF LIFE IN MENOPAUSAL

WOMEN”, EADV kongres u Istambulu

2008

2. Presetnik Lj., “Novi pristup u tretmanu i

nezi spoljnih genitalija žene”, Usmena

predavanja, Rotary klub Beograd i

Privredna komora grada Beograda, 2008

 2

3. Presetnik Lj., “Novi pristupi u očuvanju

zdravlja žene”, Akreditaciono

predavanje, Bel Medic, Beograd, 2008

4. Presetnik Lj., “Zdravlje Žene i uticaj na

kvalitet života”, Akreditaciono

predavanje, Bel Medic, Beograd, 2009

5. Presetnik Lj., “Prevencija premalignih i

malignih promena grlića materice i

vulve”, Akreditaciono predavanje, DZ

Jedro, Beograd, 2011

6. Presetnik Lj., “Rano otkrivanje karcinoma

grlića materice”, Akreditaciono

predavanje, DZ Jedro, Beograd, 2012

7. Presetnik Lj., “Degenerativne promene u

menopauzi”, Akreditaciono predavanje,

DZ Jedro, Beograd, 2012

 Укупан број радова са SCI (или

SSCI) листе:

 Тренутно учешће на научним

пројектима:

 Усавршавања (до 150 речи): • Обука из лапороскопије, 1998

• Обука из цитологије, 1992

• Обука из Колпоскопије, 1985

 Други подаци које сматрате

релевантним (до 100 речи)

 • Учешће у Велнес пројектима